Färdiga broar

Våra färdiga broar är utvecklade för att göra det enklare och tryggare att köpa en bro – oavsett vilka förkunskaper du har. Förutom att broarna i det här sortimentet är monteringsfärdiga, är de dessutom redan projekterade och klara för snabb leverans.

Dessutom lär priset vara en positiv nyhet. Precis som hos alla våra träbroar skapar materialval och energisnål tillverkning halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material.

Vi erbjuder i dagsläget två typer av färdiga broar. Den ena är en gång- och cykelbro, som klarar spännvidder upp till drygt 30 meter och är utvecklad för att uppfylla kraven från beställare inom kommuner och Trafikverket. Den andra är en småvägsbro som är färdig att lyftas på plats och passar till exempel vägföreningar som behöver en prisvärd och enkel brolösning.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer