Martinsons gång- och cykelbro i trä

Martinsons monteringsfärdiga gång- och cykelbro FV passar lika bra över en väg eller ett vattendrag inne i samhället, i parkmiljön eller på landsbygden. Bromodellen klarar spännvidder upp till drygt 30 meter och är utvecklad för att uppfylla kraven från beställare inom kommuner och Trafikverket. Precis som våra andra monteringsfärdiga broar är den utvecklad för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för dig som behöver en bro.  Med den utgångspunkten har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan, från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

Självklart är bron är tillverkad i trä från norrländska skogar. Både materialvalet och den energisnåla tillverkningen av träbroar innebär en mer än halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material. Medräknat den mängd koldioxid som träet binder minskar belastningen ytterligare.Till besparingen bidrar även låga kostnader för löpande underhåll. Med rätt skötsel enligt medföljande underhållsplan har bron alla förutsättningar att behålla sina estetiska och tekniska kvaliteter i många decennier. Konstruktionen är dimensionerad enligt de laster Trafikverket tillämpar för gång- och cykelbroar.

Den monteringsfärdiga bron levereras i färdiga delar. Från att lastbilen anländer och kranen finns på plats tar det normalt inte mer än två till tre dagar att lyfta och montera bron på plats.

Ladda gärna ner den här informationen som produktblad här.

Produkt Måttuppgifter (meter)
Martinsons gång- och cykelbro FV Bredd
Fritt invändigt
Längd Spännvidd Bygghöjd
FV 30-200 3,0 20,0 19,2 1,06
FV 30-223 3,0 22,3 21,5 1,10
FV 30-246 3,0 24,6 23,8 1,11
FV 30-269 3,0 26,9 26,1 1,14
FV 30-292 3,0 29,2 28,4 1,24
FV 30-315 3,0 31,5 30,7 1,31

Spännvidd: Mått mellan landfästets upplagspunkter.
Bygghöjd: Mått från underkant bro till överkant farbana.
Måtten förtydligas på produktritning.


Grundutföranden

Material 
Norrländskt furu

Träskydd
Tryckimpregnering

Bärverk/räckestomme
Fackverkskonstruktion i limträ

Räckesfyllning
Vertikala träspaljor

Beläggning farbana
Slitplank

Tunnplåtsinklädnad
Greencoatbelagt stål, svart


Tillval/alternativa utföranden

Räckesfyllning
Polymernät GS-Grid B40/40, kulör svart

Ytbehandling
Bärverk, räcke och inklädnadspanel: Täckmålad faluröd
Bärverk, räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad i en annan kulör*

Tunnplåtsinklädnad
Rostfritt stål

Kompletterande produkter:

Anslutningsräcke
Utförandet förtydligas i teknisk specifikation 
Tryckimpregnerat
Täckmålat faluröd
Täckmålat i en annan kulör*

*Möjliga tillval kulörer. Förutsätter samma kulör på alla delar i bron som ytbehandlas.


Landfästen

Landfäste i betong
Vi kan erbjuda konstruktionshandlingar på betonglandfästen.

Landfäste i trä
Som alternativ kan Martinsons erbjuda landfästen i trä.

Prislista, frakt och montage

Pris lämnas vid förfrågan.

Avtalsvillkor

Betalningsvillkor:
20 % vid beställning.
80 % vid färdigmonterad bro.

Leveranstid:
Cirka 8 veckor från beställning.
Anges på orderbekräftelsen.
Ladda ner ”Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar” här.

Offereras separat
Mobilkran för lossning/montagelyft.
Platsanpassade landfästen i trä.
Konstruktionshandlingar för betonglandfästen.

Tillkommer från valfri leverantör
Förprojektering av lägets förutsättningar för brobyggande.
Projektering och utförande av markarbete och betonglandfäste.

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och prislistor.

Dokument

Produktblad
Teknisk specifikation
Produktritning
Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar