Gång- och cykelbro, MGC FV

Martinsons monteringsfärdiga gång- och cykelbro FV passar lika bra över en väg eller ett vattendrag inne i samhället, i parkmiljön eller på landsbygden. Bromodellen klarar spännvidder upp till drygt 30 meter och är utvecklad för att uppfylla kraven från beställare inom kommuner och Trafikverket. Precis som våra andra monteringsfärdiga broar är den utvecklad för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för dig som behöver en bro.  Med den utgångspunkten har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan, från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

Självklart är bron är tillverkad i trä från norrländska skogar. Både materialvalet och den energisnåla tillverkningen av träbroar innebär en mer än halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material. Medräknat den mängd koldioxid som träet binder minskar belastningen ytterligare.Till besparingen bidrar även låga kostnader för löpande underhåll. Med rätt skötsel enligt medföljande underhållsplan har bron alla förutsättningar att behålla sina estetiska och tekniska kvaliteter i många decennier. Konstruktionen är dimensionerad enligt de laster Trafikverket tillämpar för gång- och cykelbroar.

Den monteringsfärdiga bron levereras i färdiga delar. Från att lastbilen anländer och kranen finns på plats tar det normalt inte mer än två till tre dagar att lyfta och montera bron på plats.

Ladda gärna ner den här informationen som produktblad här.

Produkt Måttuppgifter (meter)
Martinsons gång- och cykelbro FV Bredd
Fritt invändigt
Längd Spännvidd Bygghöjd
FV 30-200 3,0 20,0 19,2 1,06
FV 30-223 3,0 22,3 21,5 1,10
FV 30-246 3,0 24,6 23,8 1,11
FV 30-269 3,0 26,9 26,1 1,14
FV 30-292 3,0 29,2 28,4 1,24
FV 30-315 3,0 31,5 30,7 1,31

Spännvidd: Mått mellan landfästets upplagspunkter.
Bygghöjd: Mått från underkant bro till överkant farbana.
Måtten förtydligas på produktritning.


Grundutföranden

Material 
Norrländskt furu

Träskydd
Tryckimpregnering

Bärverk/räckestomme
Fackverkskonstruktion i limträ

Räckesfyllning
Vertikala träspaljor

Beläggning farbana
Slitplank

Tunnplåtsinklädnad
Greencoatbelagt stål, svart


Tillval/alternativa utföranden

Räckesfyllning
Polymernät GS-Grid B40/40, kulör svart

Ytbehandling
Bärverk, räcke och inklädnadspanel: Täckmålad faluröd
Bärverk, räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad i en annan kulör*

Tunnplåtsinklädnad
Rostfritt stål

Kompletterande produkter:

Anslutningsräcke
Utförandet förtydligas i teknisk specifikation 
Tryckimpregnerat
Täckmålat faluröd
Täckmålat i en annan kulör*

*Möjliga tillval kulörer. Förutsätter samma kulör på alla delar i bron som ytbehandlas.


Landfästen

Landfäste i betong
Vi kan erbjuda konstruktionshandlingar på betonglandfästen.

Landfäste i trä
Som alternativ kan Martinsons erbjuda landfästen i trä.

 

Prislista, fritt fabrik

Gäller från 2021-01-01 tills vidare.
Priser exkl moms.

Martinsons gång- och cykelbro FV Grundutförande (kr)
30-200 490 000
30-223 530 000
30-246 580 000
30-269 610 000
30-292 645 000
30-315 710 000

 

Tillval alternativa utföranden (kr)**

Räckesfyllnad: polymernät* Bärverk, räcke och inklädnadspanel: täckmålad faluröd Bärverk, räcke och inklädnadspanel: täckmålad i annan kulör Tunnplåtsinklädnad: rostfritt stål
73 100 84 000 11 000
81 700 94 000 12 200
89 600 102 900 13 500
104 800 122 800 15 000
114 900 135 000 16 700
124 900 147 000 18 500

 *Polymernät GS-Grid B40/40, maskstorlek 35×35 mm, kulör svart.
**Priserna för tillval gäller endast i samband med beställning av en färdig bro.

 

Tillval anslutningsräcke**

  1 fack 1,3 m 2 fack 2,6 m 3 fack 3,9 m
Tryckimpregnerad furu 17 700 23 800 29 900
 Tillägg täckmålad faluröd 4 200 6 600 8 900
Tillägg täckmålad i annan kulör
4 600 7 300 9 900

**Priserna för tillval gäller endast i samband med beställning av en färdig bro.


Prislista, frakt och montage

Se priser per region här.

Avtalsvillkor

Betalningsvillkor:
20 % vid beställning.
80 % vid färdigmonterad bro.

Leveranstid:
Cirka 8 veckor från beställning.
Anges på orderbekräftelsen.
Ladda ner ”Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar” här.

Offereras separat
Mobilkran för lossning/montagelyft.
Platsanpassade landfästen i trä.
Konstruktionshandlingar för betonglandfästen.

Tillkommer från valfri leverantör
Förprojektering av lägets förutsättningar för brobyggande.
Projektering och utförande av markarbete och betonglandfäste.

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och prislistor.

Dokument

Produktblad
Teknisk specifikation
Produktritning
Prislista, frakt och montage
Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar