Småvägsbro, MSV TP

Martinsons monteringsfärdiga småvägsbro är framför allt riktad till enskilda vägföreningar och kommuner. Bromodellen har en stark och lätt konstruktion med relativt tunn broplatta av tvärspända limträbalkar. Precis som våra andra monteringsfärdiga broar är den utvecklad för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för dig som behöver en bro. Med den utgångspunkten har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan, från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

Självklart är småvägsbron tillverkad i trä från norrländska skogar. Både materialvalet och den energisnåla tillverkningen av träbroar innebär mer än halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material. Medräknat den mängd koldioxid som träet binder minskar belastningen ytterligare. Konstruktionen uppfyller kravet på 80 års teknisk livslängd enligt Trafikverkets definition och är dimensionerad enligt de laster som tillämpas för vägbroar.

Den monteringsfärdiga bron levereras i färdiga delar. Från att lastbilen anländer och kranen finns på plats tar det normalt inte mer än två till tre dagar att lyfta och montera bron på plats.

Ladda gärna ner den här informationen som produktblad här.

Produkt Måttuppgifter (meter)
Martinsons småvägsbro TP Bredd
Fritt invändigt
Längd Spännvidd Bygghöjd
TP 45-60 4,5 6,0 5,2 0,61
TP 45-78 4,5 7,8 7,0 0,61
TP 45-96 4,5 9,6 8,8 0,65
TP 45-114 4,5 11,4 10,6 0,74
TP 45-132 4,5 13,2 12,4 0,79
TP 45-150 4,5 15,0 14,2 0,83
TP 45-168 4,5 16,8 16,0 0,92
TP 45-186 4,5 18,6 17,8 0,97
TP 45-204 4,5 20,4 19,6 1,01
TP 45-222 4,5 22,2 21,4 1,10
TP 450-240 4,5 24,0 23,2 1,15 

Spännvidd: Mått mellan landfästets upplagspunkter.
Bygghöjd: Mått från underkant bro till överkant farbana exkl lager.
Måtten förtydligas på produktritning.

 
Grundutföranden

Material 
Norrländskt furu

Träskydd/ytbehandling
Broplatta: Täckmålad faluröd
Räcke, inklädnadspanel, toppföljare: Tryckimpregnerat

Vägbana
Utförande för grusbeläggning*

Navföljare
W-profil, varmförzinkat stål

Tunnplåtsinklädnad
Greencoatbelagt stål, svart

 
Tillval/alternativa utföranden

Ytbehandling
Räcke och inklädnadspanel: Täckmålad faluröd
Broplatta, räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad i en annan kulör**

Tunnplåtsinklädnad
Rostfritt stål

Kompletterande produkter:

Anslutningsräcke
Utförandet förtydligas i teknisk specifikation 
Tryckimpregnerat
Täckmålat faluröd
Täckmålat i en annan kulör**

*Utförande för asfaltbeläggning offereras separat.
**Möjliga tillval kulörer. Förutsätter samma kulör på alla delar i bron som ytbehandlas.

 
Landfästen

Landfäste i betong
Vi kan erbjuda konstruktionshandlingar på betonglandfästen.

Landfäste i trä
Som alternativ kan Martinsons erbjuda landfästen i trä.


Prislista, fritt fabrik

Gäller från 2016-10-01 tills vidare.
Priser exkl moms.

Martinsons småvägsbro TP Grundutförande (kr)
45-60 196 000
45-78 233 000
45-96 286 000
45-114 368 000
45-132 437 000
45-150 459 000
45-168 559 000
45-168 697 000
45-204 745 000
45-222 896 000
45-240 1 019 000

 
Tillval alternativa utföranden (kr)**

Räckesståndare och inklädnadspanel: täckmålad faluröd Räckesståndare, broplatta och inklädnadspanel: täckmålad i annan kulör Tunnplåtsinklädnad: rostfritt stål
1 540 4 950 550
1 980 6 490 660
2 530 8 140 770
3 190 9 900 880
3 740 12 000 990
4 400 14 000 1 210
4 950 15 000 1 320
5 830 18 000 1 430
6 600 20 000 1 540
7 480 23 000 1 650
8 250 25 000 1 870

 
Tillval anslutningsräcke* 2,6 meter**

Tryckimpregnerad furu Tillägg täckmålad ståndare faluröd Täckmålad ståndare i annan kulör
6 500 660 770

*Ingjutningssmiden och navföljare i stål ingår. Utförandet förtydligas i teknisk specifikation.

**Priserna för tillval gäller endast i samband med beställning av en färdig bro.

 
Prislista, frakt och montage

Se priser per region här.

Avtalsvillkor

Betalningsvillkor:
20 % vid beställning.
80 % vid färdigmonterad bro.

Leveranstid:
Cirka 8 veckor från beställning.
Anges på orderbekräftelsen.
Ladda ner ”Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar” här.

Offereras separat
Utförande för asfaltbeläggning.
Platsanpassade landfästen i trä.
Konstruktionshandlingar för betonglandfästen.

Tillkommer från valfri leverantör
Förprojektering av lägets förutsättningar för brobyggande.
Projektering och utförande av markarbete och betonglandfäste.
Grus alternativt asfalt till beläggning av broplatta.

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och prislistor.

Dokument

Produktblad
Teknisk specifikation
Produktritning
Prislista, frakt och montage
Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar