Gång- och cykelbroar

Martinsons har producerat gång- och cykelbroar i trä sedan slutet av 1980-talet och har en ledande roll i utvecklingen av träbroar i Norden. Med utvecklingen av den nya generationens träbroar har vi på Martinsons varit starkt bidragande till att träbroar på allvar utmanar broar av andra material.

Eftersom det är ett lätt material med hög bärighet i förhållande till sin egen vikt, kan vi erbjuda tidseffektiva och ekonomiska lösningar. Montagearbetet i fält planeras redan i fabrik genom att alla brodelarna lastas på transportfordonet i rätt montageordning. GC-broarna i trä har många fördelar jämfört med andra brotyper: 

– Hög prefabriceringsgrad
– Korta montagetider
– Minimala stopp i trafiken när bron korsar en väg
– Låga kostnader för grundläggning och transport
– Dokumenterad kvalitet och livslängd
– Konkurrenskraftig ekonomi