Fackverksbroar

Ett gediget hantverk som ger en vacker bro med hög kvalitet och lång livslängd. Fackverksbroar av denna typ är lämpliga för spännvidder på 25-31 m. Fackverken byggs av limträ i över- och underram, samt i tryckta strävor. I fackverken används också dragstag i stål.

Farbanan utförs tät antingen med asfalt eller som träfarbana. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 40 år.