Skidbroar

Martinsons skidbroar är specialkonstruerade för längd- och utförsåkning, med upp till 30 meters fri spännvidd. Broarna erbjuder stora möjligheter till lösningar som är både funktionella och estetiskt tilltalande för att passa in i landskapsbilden. 

Valet av brotyp 

Vanligtvis är en balkbro den bästa konstruktionen för en skidbro, eftersom bredden då kan anpassas genom att sammanfoga flera huvudbalkar i brons längdriktning. 

Dimensionering

Martinsons skidbroar är dimensionerade för att klara av belastning från både skotrar och pistmaskiner. Utöver den maximala fria spännvidden på 30 meter kan skidbroarna konstrueras i praktiskt taget vilka längder som än önskas, genom att sammanfoga flera balkar i längdriktningen och placera ut ett lämpligt antal stöd.

Specialfunktioner

För att förhindra att smältvatten rinner igenom broarna konstrueras de med dubbla slitbanor, med en gummiduk emellan. På brosidorna sitter snörasskydd i form av 50 centimeter höga plank, som säkerställer att snön ligger kvar på bron. Eftersom räcken vanligtvis dimensioneras utifrån förutsättningen att 50 centimeter snö ska ligga på bron, är räckeshöjden 190 centimeter räknat från farbanan.