Vägbroar

Martinsons har under flera år drivit branschens utveckling inom vägbroar i trä. Det har resulterat i konstruktionslösningar som gör att träbroar har samma prestanda som broar av andra material. Genom att utnyttja fördelarna med industriellt byggande har vi tagit till den nivå de är på idag. Martinsons har under flera decennier utvecklat limträtekniken och kan till fullo ta tillvara de unika egenskaperna hos limträ.

Eftersom det är ett lätt material med hög bärighet i förhållande till sin egen vikt, kan vi erbjuda tidseffektiva och ekonomiska lösningar. Montagearbetet i fält planeras redan i fabrik genom att alla brodelarna lastas på transportfordonet i rätt montageordning.

– Kan dimensioneras för tung fordonsfabrik
– Hög prefabriceringsgrad
– Extremt korta montagetider
– Kostnadseffektiv transport och grundläggning
– Dokumenterad kvalitet och livslängd