Bågbroar

Bågbroar tillverkas mestadels av limträ, som förbinds och stabiliseras i tvärriktningen genom stag eller ramar. Av transport- och tillverkningsskäl används som regel treledsbågar vid stora spännvidder.

Ur statisk synpunkt är treledsbågar fördelaktiga och det är möjligt att göra momentstyva montageskarvar på byggplatsen. Vid mindre spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som tvåledsbågar.

Bågbroar kan ha en uppstolpad eller upphängd brobaneplatta. Farbanan utgörs av asfalt, grus eller trä. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.