Hängverksbroar

Hängverk är ett bärande system där balken understöds elastiskt av stolpar och vertikaler som är upphängda i trycksträvor. Lasterna från körbanan överförs till hängverket, som anordnas bredvid körbanan. Hängverket möjliggör en liten konstruktionshöjd på körbanan och stor fri höjd under bron.

Allt efter antalet vertikaler skiljer man mellan enkla och flerfaldiga hängverk. Förstyvningen i sidled av trycksträvan görs på likartat sätt som vid bågbroar. Farbana utgörs av trä eller asfalt. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 40-80 år.