Underhåll

För att en träbro från Martinsons ska få lång livslängd är det av stor vikt att man följer brons underhållsplan. Planen innefattar lämpliga intervall för översyn och inspektioner, planerade besiktningar samt vilket underhåll som krävs under brons livstid. 

Martinsons kan erbjuda en rad underhållstjänster, var för sig eller som helt paket: 

Underhållsplan

Inkluderar utförliga beskrivningar på hur din träbro ska skötas och kontrolleras. 

Huvudinspektion

Genomförs var sjätte år, där fuktkvoter, spännkrafter, förband, ytbehandling m.m. kontrolleras och mäts. Allt dokumenteras i tillhörande rapport. 

Åtgärdsförslag

Verkställs för att behålla träbrons funktion och livslängd. 

Service/Reparation

Om du som kund vill kan Martinsons genomföra de åtgärdsförslag vi tidigare kommit fram till för att garantera ett väl genomfört arbete.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer