Rekommenderade stommar

De stora fria ytor som ofta krävs för att passa verksamheten i industrilokaler är en påverkande faktor i valet av stomsystem. Beroende på vilken verksamhet det handlar om kan Martinsons stomtyper 2–7 vara lämpliga rekommendationer.

Stomtyp 2

 

Stomtyp 3

 

Stomtyp 4

 

Stomtyp 5

 

Stomtyp 6

 

Stomtyp 7