Rekommenderade stommar

Lantbruksbyggnader anpassas utifrån hur interiören är planerad, med faktorer som liggplatser, skrapgångar, foderbord etc. Dessutom kan det finnas andra krav som ställs på byggnaden, beroende på tilltänkta användningsområden. För lantbruksbyggnader rekommenderas stomtyp 2 och stomtyp 3.

Stomtyp 2

 

Stomtyp 3