Rekommenderade stommar

Limträstommar är ett utmärkt för maskinhallar. Till skillnad från alternativa material skapar pelare och balkar i trä en ombonad och varm känsla i hallen. Dessutom är trä ett material som gör det lätt att till exempel montera hyllsystem eller bygga vidare med entresolbjälklag. För maskinhallar rekommenderas stomtyp 4 och stomtyp 9.

Stomtyp 4

 


Stomtyp 9