Handböcker

Branschorganisationen Svenskt Trä är en del av Skogsindustrierna och verkar för träbyggandets utveckling. Bland mycket annat har Svenskt Trä tagit fram en mängd informationsmaterial, som underlättar för alla oss som bygger i trä. Här hittar du några av de intressanta publikationer som Svenskt Trä ligger bakom. Ladda gärna ner dem om du vill veta mer om det allra senaste inom träbyggande.

Våra egna böcker

 

Materialguide för Martinsons limträ

Ladda ner PDF

 

Materialguide för Martinsons KL-trä

Ladda ner PDF

 

 

Limträhandboken 1–4

Limträhandboken är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Innehållet har anpassats till Eurokod 5, med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA.

Limträhandbok del 1
Fakta om limträ och vägledning vid projektering. Riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln.

Ladda ner PDF

Limträhandbok del 2
Konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ, skriven för byggnadskonstruktörer.

Ladda ner PDF

Limträbandbok del 3
Beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller och riktar sig till byggnadskonstruktörer.

Ladda ner PDF

Limträhandbok del 4
Planering och montage av limträkonstruktioner. Riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer.

Ladda ner PDF


KL-trähandboken

Den här handboken hjälper projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner i KL-trä. KL-trähandboken riktar sig främst till projektörer, men även till andra inom byggsektorn.

Handbok i KL-trä
Fakta om projektering av KL-träkonstruktioner

Ladda ner PDF


Att välja trä

En omfattande broschyr om trä som bland annat beskriver skogsbruket, träets olika kvaliteter och sorteringar, träprodukter till byggandet, trä och fukt, träskydd, ytbehandling och miljöaspekter.

Att välja trä
En faktaskrift om trä

Ladda ner PDF

 

Drift, underhåll och hantering av limträ

Information om korrekt underhåll av limträet och information om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning samt underhållsmålning.

Drift och underhåll av limträ
Ytbehandling, underhållsplanering, underhåll

Ladda ner PDF

 

Hantera limträ rätt
Beställning, hantering och lagring

Ladda ner PDF