Martinsons stomtyper i trä

Martinsons erbjuder nio olika stomtyper av stommar och bistår gärna med konsultation för att underlätta valet av stomtyp. Det enda du behöver göra är att kontakta oss, så återkommer vi med förslag på stomtyp och utförande. Utifrån vårt standardsortiment kan vi skräddarsy en stomme som passar dina behov. Valet av limträstomme baseras på tekniska och ekonomiska incitament. Behovet av fria ytor utan stödjande pelare kan avgöra vilken stomtyp som är bäst lämpad för varje enskilt projekt. Stommen levereras med eller utan montage. 

Det här är våra nio stomtyper i limträ. Stommar för flerbostadshus och kontor hittar du under Flervåningshus.

 
Stomtyp 1A

Treledstakstolar utförs med två balkar i limträ som överram och dragband av limträ eller stål. Denna stomlösning används vanligtvis när vanliga takstolar ej räcker till och är ett mycket ekonomiskt alternativ. Vanlig taklutning 14–30 grader. Lämplig bredd 15–30 meter.

 
Stomtyp 1B

Lämplig för exempelvis idrottshallar, industrilokaler och magasin. Treledstakstolar med två balkar i limträ som överram och dragband av limträ eller stål. Ger fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av ytorna. Vanlig taklutning 14–20 grader. Lämplig bredd 30–50 meter.

 
Stomtyp 2

Lämplig för exempelvis industrilokaler, idrottshallar och lantbruksbyggnader. Stommen består av fritt upplagda tvåstödsbalkar på pelare och är enkelt att montera. En vanlig hjullastare räcker oftast för att lyfta konstruktionselementen på plats. Lämplig bredd är 15–35 meter.

 
Stomtyp 3

Lämplig för t ex industrilokaler, lantbruksbyggnader och tillbyggnader. Konstruktionen ger fri spännvidd och stora variationsmöjligheter. Ett exempel är att göra en del av stommen varmisolerad och låta resterande del vara kall, vilket kan vara praktiskt i bland annat maskinhallar med verkstadsdel. Lämplig bredd 10–28 meter.

 
Stomtyp
4

Lämplig för t ex industrilokaler och lantbruksbyggnader. Stomtypen har längsgående balkar med pelare på önskade placeringar och åsar i takets lutning. Extremt enkel att montera och speciellt lämplig för kalla hallar, eftersom det är mycket enkelt att bygga en effektiv fuktspärr i taket. Stomtypen underlättar även isolering. Lämplig bredd 12–20 meter.

 
Stomtyp 5

Lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och affärslokaler. En okomplicerad och lättmonterad stomtyp. Takvinkel 3–6 grader. Lämplig bredd 10–24 meter. 

 
Stomtyp
6

Lämplig för t ex idrottshallar, industrilokaler och affärslokaler. Träfackverk används normalt som fritt upplagda tvåstödsbalkar. Limträfackverk är estetiskt tilltalande konstruktioner som ger fördelar vid till exempel ventilationsdragning genom takstolen och stor valfrihet för takvinklar. Lämplig bredd 20–34 meter.

 
Stomtyp 7

Lämplig för exempelvis industrilokaler och affärslokaler. Ett naturligt val när man söker stora bredder upp till 60 meter med få stödjande pelare. Lämplig taklutning 3–7 grader. Som alternativ till inhängd sadelbalk i mittsektionen, kan fackverk användas för att underlätta bland annat ventilationsdragning.

 
Stomtyp 8

Lämplig för t ex industribyggnader, lager och lantbruksbyggnader. Konstruktionen stabiliseras direkt via ramverkan för vind mot långsida. Optimerade dimensioner ger en priseffektiv stomme som är relativt lätt att montera. Bredd 12–25 meter, med en taklutning på 18–45 grader.

 
Stomtyp 9

Lämplig för till exempel industri- och lantbruksbyggnader. Det här är en lättmonterad och priseffektiv stomtyp som erbjuds i bredderna 12, 16 och 20 meter.

 

 

Färdigprojekterade stommar

För hallar, lokaler, stall och lantbruk.

Vi på Martinsons erbjuder ett brett utbud av monteringsfärdiga hallar med limträstomme. Erbjudandet är baserat på fyra rekommenderade stomtyper som är anpassade för olika typer av hallar, lokaler, stall och lantbruk. Stommarna erbjuder öppna ytor och högt i tak vilket ger en stor flexibilitet i anpassningen till olika verksamheters behov.

Flexibel

Vår limträstomme möjliggör även att hallen är enkel att komplettera, justera och bygga ut i framtiden.

Leverans

I leveransen ingår en monteringsfärdig byggsats som inkluderar en tillkapad limträstomme med smiden, ingjutningsdetaljer samt med eller utan väggreglar och takåsar.

Montage

Hallen monteras enkelt med hjälp av tydliga montageanvisningar, samt kompletta ritningar av stommen och dess detaljer.

Ladda ner produktblad

Hall typ 1   Hall typ 4   Hall typ 8   Hall typ 9