Produktcertifikat och klassificeringar av KL-trä

 

EPD Miljövarudeklarationerna för Martinsons KL-trä har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge. De visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning, produktion och transporter, binder hela 672 kg CO2 netto. Bruttomängden som binds är 718 kg CO2 och tack vare bland annat produktion baserad på 100 % certifierad el från vattenkraft är utsläppen som produceras så låga som 46 kg CO2.

FSC® Spårbarhetscertifikat Martinsons är FSC®-certifierade (FSC®-C107490) för bland annat tillverkning, konstruktion, montage
och försäljning av KL-trä.

 

Här kan du läsa mer och ladda ner våra certifikat och miljödeklarationer.

 

Miljöklassning av byggnader

Martinsons byggelement i KL-trä har högsta möjliga betyg inom ett antal olika miljöklassningar av byggnader.