Objektsanpassat limträ

Martinsons erbjudande inom objektsanpassat limträ är precis som det låter. Ett sortiment där vi anpassar leveransen helt utifrån ett byggnadsobjekts specifika behov och kravställningar. Som kund vänder du dig till oss på Martinsons med dina önskemål, så tar vi fram ett förslag som löser uppgiften.

Limträ består av fingerskarvade lameller av trä som limmas ihop till balkar i önskad dimension. I förhållande till sin egen vikt har limträ högre bärförmåga än både stål och betong. Det gör det till ett idealiskt material för att skapa byggnader med stora spännvidder och flexibla planlösningar.

Enkelt att bearbeta. Stora element tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Limträ kan bearbetas med traditionella handverktyg och förenklar installationer.

Behagliga miljöer. Limträ bidrar till ljusa och behagliga inomhusmiljöer. Fuktbuffrande egenskaper skapar bra inomhusklimat och synliga trädetaljer ger estetiska designlösningar.

Ett smart klimatval. Byggkomponenterna framställs ur förnyelsebar råvara i en process, med minimal klimatpåverkan. Det binder koldioxid under hela sin livslängd.

Hållbara skogsbruk. Genom våra välutbildade virkesköpare kan vi ge råd till skogsägarna om skogsskötsel och på så sätt bidra till ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk.

Miljömedvetenhet i alla led. Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade. Vi har även möjlighet att leverera FSC® (FSC® – C107490)-certifierade produkter för spårbarhet av råvara.