Beställningsunderlag

Vid beställning av limträ är det viktigt att tillverkningsritningar görs enligt Martinsons standard, i de ifall projekteringen utförs på egen hand. Ifall kunden inte vill utföra projekteringen själv, erbjuder Martinsons tillverkningsritningar och konstruktion.

Ritningsmall