Konstruktionsfakta

Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Bredd (mm) 42 56 66 78 90 115 140 165 190 215
Höjd (mm)                    
90 GL28hs GL28hs GL28hs GL28hs GL30h GL30h GL30h GL30h GL30h GL30h
115           GL30h GL30h GL30h GL30h GL30h
135 GL28hs GL28hs GL28hs GL28hs GL30h GL30h GL30h GL30h GL30h GL30h
140             GL30h      
160                    
165               GL30h    
180 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
225 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
270 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
315 GL28cs GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
360 GL28cs* GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
405 GL28cs* GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
450   GL28cs GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
495   GL28cs* GL28cs GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
540   GL28cs* GL28cs* GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
585     GL28cs* GL28cs GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
630     GL28cs* GL28cs* GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
675       GL28cs* GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
720       GL28cs* GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
765       GL28cs* GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
810         GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
855         GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
900         GL30c GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
945           GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
990           GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
1035           GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
1080           GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
1125           GL30c GL30c GL28c GL28c GL28c
1170             GL30c GL28c GL28c GL28c
1215             GL30c GL28c GL28c GL28c
1260             GL30c GL28c GL28c GL28c
1305             GL30c GL28c GL28c GL28c
1350             GL30c GL28c GL28c GL28c
1395             GL30c GL28c GL28c GL28c
1440               GL28c GL28c GL28c
1485               GL28c GL28c GL28c
1530               GL28c GL28c GL28c
1575               GL28c GL28c GL28c
1620               GL28c GL28c GL28c


Fet stil = Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.

* Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande h/b ≤ 8/1.
Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande h/b > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på
limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande h/b = 10).

Förklaring:
h = homogeneous, homogent limträ,
c = combined, kombinerat limträ,
s = split, klyvsågat limträ.


Materialegenskaper för limträ enligt SS-EN 14080

Klicka här för att ladda ner vår materialguide innehållandes tabellen som PDF.

Hållfasthetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Böjning parallellt fibrerna f m,g,k 28,0 28,0 30,0 30,0
Dragning parallellt fibrerna f t,0,g,k 19,5 22,4 19,5 24,0
Dragning vinkelrätt fibrerna f t,90,g,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt fibrerna f c,0,g,k 24,0 28,0 24,5 30,0
Tryck vinkelrätt fibrerna f c,90,g,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning f v,g,k 3,5 3,5 3,5 3,5
Rullskjuvning f r,g,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Elasticitetsmodul
parallellt fibrerna
E 0,g,mean 12 500 13 100 13 000 13 600
Elasticitetsmodul,
karakteristisk
E 0,g,05 10 400 10 500 10 800 11 300
Elasticitetsmodul
vinkelrätt fibrerna
E 90,g,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul G g,mean 650 650 650 650
Densitet i kg/m³ GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Densitet, karakteristisk ρ g,k 390 430 390 430
Densitet ρ g,mean 430 480 430 480

CE-märkt limträ tillverkas i Sverige i hållfasthetsklassen GL30c eller GL30h enligt tabell 3. Klyvsågad limträbalk nedklassas till hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga, styvhet och densitet samt medelvärden för styvhet och densitet framgår av ovanstående tabell 1. Källa: Egenskaper och siffervärden enligt SS-EN 14080:2013 tabell 4 och tabell 5.


Måttoleranser för limträ enligt SS-EN 14080

Klicka här för att ladda ner vår materialguide innehållandes tabellen som PDF.

Måttoleranser för limträ
Måttenhet b   ± 2 mm
Måttenhet h ≤ 400 mm
> 400 mm
+ 4 mm till – 2 mm
+1 % till – 0,5 %
Längd L ≤ 2,0 m
> 2,0 ≤ 20 m
> 20 m
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
Vinklar Tvärsnittsvinklar får avvika högst
1:50 (cirka 1°) från rät vinkel.
Rakhet
(för raka element)
Av två godtyckligt valda punkter
med 2 m mellanrum, på vilken som
helst av limträelementets
kanter,
får avvikelsen vara högst 4 mm.
Överhöjda balkar är undantagna.
Största avvikelse
från nominell
bågform
(över 1 m längs
den krökta formen)
± 4mm (≤ 6 lameller)
± 2 mm (> 6 lameller)


Hållfasthetsklasser för limträ

Limträelement Hållfasthetsklass
b ≥ 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL30h
b ≥ 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL30c
b < 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL28hs
b < 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL28cs