Montage

Enligt överenskommelse kan Martinsons åtagande antingen enbart omfatta materialleverans till byggplatsen eller sträcka sig hela vägen fram till färdigmonterad stomme. I projekt där stommontaget ingår i Martinsons åtagande utförs arbetet i samverkan med entreprenör. I dessa fall står Martinsons för montagepersonal med verktyg och lyftanordningar för genomförandet. Om det krävs kan även kranar, fallskydd, ställningar m m vara en del av Martinsons montageåtagande.


Val av Martinsons åtagande

Som kund väljer du själv med vilken färdigställandegrad den aktuella byggnaden ska lämnas över. En grundentreprenad upphandlas alltid lokalt av beställaren själv. Den färdigställandegrad som erbjuds kan anpassas efter beställarens önskemål. Om beställaren väljer att själv ansvara för montaget levererar vi ett komplett materialpaket, inklusive en exakt tillkapad stomme samt tillhörande smiden och ingjutningsdetaljer. Dessutom medföljer kompletta ritningar av stomme och detaljer.


Utökat åtagande

Limträstommen kan även monteras med en fribärande plåt som används för den efterföljande takläggningen. Beställaren ansvarar själv för att övriga leveranser och montage genomförs. Beroende på var entreprenadgränsen dras kan vårt åtagande även leverans och montage av till exempel väggelement och entresolbjälklag. För väggar och entresol kan Martinsons erbjuda både egna, specialanpassade produkter i till exempel KL-trä, men även produkter från externa leverantörer.


Leveransen av byggdelar

Skivor levereras normalt liggande och välemballerade på öppen bil. Lyftpunkter är förberedda med hål för särskilda lyftdon. Väggar lyfts också många gånger med engångsstroppar i förborrade hål.


Beställarens åtagande på byggarbetsplatsen

Leveransen av byggdelar förutsätter att utrymme finns på byggarbetsplatsen. Vid transport och montage ska beställaren tillhandahålla arbetsplats, lossnings- och upplagsplatser samt tillfartsvägar där kranar och lastfordon med släp obehindrat kan framföras. Kranar och fordon med släp ska fritt kunna framföras inuti hela byggnaden. När montering av stommen sker utanför byggnaden tillhandahåller beställaren en sju meter bred körbana för kranar och lastfordon med släp runt hela byggnaden.