Skolor och förskolor

Limträstommar har blivit ett allt vanligare inslag i såväl nybyggda förskolor som skolor för barn och ungdomar i alla möjliga åldrar. Förklaringen är mest troligt en kombination av materialets förmåga att skapa fria spännvidder utan bärande punkter och trämaterialets inverkan på inomhusmiljön. Synliga trädetaljer har nämligen visat sig bidra till positiva lärmiljöer, där både elever och lärare får möjlighet att trivas. Genom att på ett naturligt sätt ta tillvara stomsystemets fulla potential får du som kund full frihet att skapa behagliga lärmiljöer.

Ladda ner broschyr

 

Martinsons stomsystem i KL-trä och limträ

Ett av många goda exempel där vårt byggsystem i KL-trä och limträ har varit ett självklart val är på Morö Backe skola i Skellefteå. Skolan byggdes i anslutning till den befintliga skolbyggnaden och utgörs av en stor andel synligt trä. Valet att bygga skolan i trä var för att det helt enkelt svarade upp mot de krav som ställdes för bland annat hållbarhet, energieffektivitet och kvalitet. Trä kändes dessutom självklart i och med kommunens träbyggnadsstrategi som har som mål att utveckla och pröva olika koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 


Se vår film om Morö backe skola

Titta på Morö backe skolan stomme i 3D

Läs mer om projektet

 

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer