Skolor och förskolor

Martinsons stomsystem i limträ och KL-trä ger unik frihet och flexibilitet att skapa attraktiva och behovsanpassade skolmiljöer. Dessutom har det visat sig att synliga träkomponenter bidrar till positiva läromiljöer, där både elever och lärare får möjlighet att trivas.

Stomsystemen för skolor och förskolor kan användas på olika sätt beroende på verk­samhetens behov och budget. Det kan handla om alltifrån nytänkande arkitektlösningar med stora samlingsytor och imponerande spännvidder, till enklare lösningar som tar tillvara varje yta på smartast möjliga sätt.

Ladda ner broschyr

 

Funktionella och kreativa läromiljöer i limträ och KL-trä

Det finns en hel del fördelar med att bygga skolor i trä. Inte bara ur perspektiv som totalekonomi, byggtid och hållbarhet. Utan även för barnen. Naturliga inslag av synligt trä underlättar inlärningen då det ger en avslappnad och behaglig känsla, vilket bidrar till lägre puls och högre koncentration. Precis den typ av läromiljöer som våra barn är värda med andra ord.

 

Därför bygger vi skolmiljöer i trä

För en träförädlingsindustri som vår kan det framstå som självklart att trä är det naturliga materialvalet när vi skapar framtidens skolmiljöer. Men faktum är att valet i slutändan bygger på en enda insikt. Vi tycker helt enkelt att trä är det bästa alternativet. Både vad gäller byggegenskaper, miljöskapande möjligheter och förmågan att möta framtidens klimatkrav. Så här tänker vi:

Norrländsk kvalitetsråvara Genom att bara använda träråvara från de senvuxna skogarna i vår omgivning i Västerbotten säkerställs en hög kvalitet på byggmaterialet.

Korta byggtider Trä som byggnadsmaterial är lätt och extremt starkt i förhållande till sin egen vikt, samtidigt som det är enkelt att bearbeta direkt på byggarbetsplatsen.

Optimera utrymmen Stomsystemen i trä gör det enkelt att skapa skolmiljöer där ytorna tas tillvara på bästa sätt, med flexibilitet som möjliggör förändringar vid behov.   

Positivt för lärande Inomhusmiljöer med många synliga trädetaljer har visat sig bidra till positiva lärmiljöer, där både elever och lärare får större möjligheter att trivas och utvecklas.

Cirkulärt byggande Till skillnad från material som tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte outplånliga spår efter sig i naturen. Tack vare stomsystem i förnybara material bidrar vi till framtidssäkert cirkulärt byggande.

Stora spännvidder och högt i tak Tack vare sin uppbyggnad är limträ och KL-trä formstabila material, som erbjuder frihet i planlösningen.

Brandsäkrare än stål Limträ uppfyller i många konstruk-tioner R30, utan att kräva extra behandling.

Ytskiktsklasser För att skapa naturligt behagliga miljöer går det att exponera KL-träskivorna och använda ytskiktsklass Synligt. Dessutom erbjuds ytskiktsklasserna Industri och Inbyggnads.

 

Så bygger vi skolor och förskolor i trä

Karaktäristiskt för den här typen av byggnader är att det ofta rör sig om stora spännvidder, vanligtvis med relativt få antal våningar och höga våningshöjder. Stomtypen anpassas utifrån önskad utformning samt ställda krav på byggnaden. En limträstomme kan anpassas utifrån behov och är i kombination med KL-träbjälklag ett utmärkt val för skolor och förskolor.

Att bygga med limträ ger även flexibilitet och goda möjligheter till framtida ombyggnationer. Väljer man att även bygga stabiliserande väggar och tak med KL-trä kan man utöver funktionalitet också dra fördel av snabb byggtid, vilket bidrar till god totalekonomi i projekten. Martinsons ser stort värde i att vara med i ett tidigt skede av ett projekt, för att diskutera olika stomtyper och föreslå den lösning som passar bäst för byggnadens utformning. Tillsammans med arkitekt och byggherre utformas då en optimal planlösning utifrån en stomtyps förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

Beprövade metoder och kreativ frihet

Martinsons flexibla stomsystem för skolor och förskolor möjliggör stor variation i byggnadens slutliga utförande. De kan användas i alltifrån skolor där funktionalitet prioriteras och trämaterialets egenskaper tas tillvara enkelt och rationellt, till nytänkande arkitektlösningar i större byggnader med behov av väl tilltagna samlingsytor och imponerande spännvidder.

Beprövade metoder och kreativ frihet

När funktion och god totalekonomi är de viktigaste faktorerna faller vanligtvis det naturliga valet på en av Martinsons beprövade stomlösningar. Martinsons erbjuder färdigprojekterade lösningar, speciellt utvecklade för den här typen av behov. 

Rationell stomprojektering Noggrant utarbetade anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering. 

Kostnadsbesparande gestaltning Genomtänkta riktlinjer säkrar kostnadseffektiva gestaltningar och konstruktions-principer i tidiga skeden.  

Attraktiv totalekonomi Genom att använda en av våra huvudtyper av stommar går det att hålla kostnaderna på en nivå som passar även en mer åtstramad budget.  

Inspirerande och kreativt

Stommen kan anpassas för att även leva upp till högt ställda ambitioner för arkitektur och inspirerande miljöer. Genom att ta tillvara träkomponenternas byggegenskaper maximalt skapas stor frihet i utformningen:

Stort, högt och luftigt Stomsystemen i limträ och KL-trä ger stor flexibilitet för att möta de behov och krav som ställs på byggnaden. 

Smarta flöden och behagliga miljöer Med genomtänkta lösningar anpassade för elever och lärares vardag ges maximala förutsättningar för en bra verksamhet.  

Kreativa uttryck Träkomponenterna gör det möjligt att med stor arkitektonisk frihet skapa inspirerande skolmiljöer som imponerar på omvärlden.

 

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer