Rekommenderade stommar

Skolor och förskolor ritas allt oftare med stomme i limträ och KL-trä. Forskningsresultaten som visar att man både mår och presterar bättre när man vistas i en miljö med trä är säkerligen en bidragande orsak. För skolor och förskolor passar ett flertal av Martinsons stomlösningar, men det allra vanligaste är att man använder till exempel stomtyp 2 och stomtyp 6.

 


Stomtyp 2


Stomtyp 6