Påbyggnader

Martinsons byggsystem i limträ och KL-trä ger unika möjligheter inom påbyggnader av befintliga hus. För flerbostadshus är det ett stomsystem i KL-trä som byggs våning för våning, medan det för kontor är en systemlösning baserad på en pelar/balk-konstruktion i limträ och skivor i KL-trä.

Ladda ner broschyr

 

Den prefabricerade stommen är resultatet av Martinsons mångåriga utvecklingsarbete inom industriellt byggande, vilket har resulterat i en lång rad fördelar för påbyggnader:

Du undviker stomförstärkningar

Byggdelarnas styrka och låga vikt möjliggör påbyggnader utan de dyra och tidskrävande stomförstärkningar som ofta krävs med andra material.

Förtätning av stadskärnor

Noggrant utarbetade anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering.

Öka fastighetsvärdet

Genomtänkta riktlinjer säkrar kostnadseffektiva utformningar och konstruktionsprinciper i tidiga skeden.

Ta tillvara marken du äger

Genomtänkta projektmodeller för ett väl synkroniserat samarbete hela vägen till färdig byggnad.

Passa på vid takbyte

Tydliga underlag och exempel för projektering av installationer, påklädnad och kompletteringar.

 
Fördelarna med en påbyggnad i trä

För en träförädlingsindustri som oss på Martinsons kan det väl framstå som självklart att trä är det naturliga materialvalet när vi utvecklar framtidens byggande. Men faktum är att valet i slutändan bygger på en enda insikt. Vi tycker helt enkelt att trä är bäst att bygga med. 

Ett exempel är Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad där våra byggdelar i limträ och KL-trä möjliggjorde en påbyggnad på fem våningar ovanpå den nittio år gamla tegelstommen, tack vare materialets låga vikt i förhållande till sin bärkraft. 


Se vår film om Trikåfabriken

Titta på Trikåfabrikens stomme i 3D

Läs mer om projektet

 

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer