Förberedelseprocess för dig som kund

I inledningsfasen av ett projekt finns det några saker du som kund behöver göra, innan vi på Martinsons kan inleda vårt arbete.

 
Behovsanalys

Du anlitar en konsult som utreder vilka eventuella åtgärder som är nödvändiga att genomföras innan en påbyggnad kan göras. Konsulten gör bland annat en laserskanning och kontrollerar faktorer som väggarnas skick och fastighetens bärighet.

 
Detaljplan

Efter konsultens analys av den befintliga huskroppen ansvarar du som kund för att förse Martinsons med de handlingar som krävs, inklusive en ny detaljplan för fastigheten. Baserat på utredningen förser du även Martinsons med nödvändig information, till exempel var lasterna kan tas ner, hur balkarna i basen ska placeras och byggnadens allmänna förutsättningar.

 
A-handlingar

Du förser även Martinsons med färdiga arkitektritningar som ligger till grund för Martinsons arbete med att ta fram slutgiltiga konstruktionsritningar.

 
Bilda 3D-fastighet?

Om du planerar att göra en påbyggnad med nya bostäder på en befintlig kontorsbyggnad, behöver du bilda en så kallad 3D-fastighet som möjliggör den förändringen/utökningen av fastighetens användning.