Konstruktionslösningar


Projekteringsguide 

Val av stomsystem och dess slutgiltiga sammansättning beror på faktorer som grad av förtillverkning, anslutning mellan byggdelar, utförande av kompletterande byggdelar, system för uppvärmning och ventilation samt fasadkonstruktion. Med utgångspunkt i grundläggande kravspecifikationer och skisser tar Martinsons fram optimala lösningar för varje enskilt projekt, inklusive projekteringshandlingar och kalkyler. Martinsons levererar en monteringsfärdig byggsats, med en exakt tillkapad stomme inklusive alla tillhörande smiden och ingjutningsdetaljer. Kompletta ritningar av stomme och detaljer medföljer, liksom utförliga montageanvisningar. Vid behov kan Martinsons stå för hela stomentreprenaden.


Ladda dimensioneringsprogrammet
 

För att underlätta i ett tidigt skede av projekteringen har vi ett dimensioneringsprogram med tabeller för överslagsdimensionering. Detta utesluter dock inte att en noggrannare beräkning måste göras i ett senare skede. Tabellerna ger tvärsnittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid olika spännvidd och belastning, samt konstruktionsfakta och tabeller för snödimensionering och brandklasser. Värdena har beräknats med utgångspunkt i Boverkets konstruktionsregler, BKR.
Kontakta gärna Martinsons för konsultation. Svenskt Träs dimensioneringsprogrammet finns här.


Konstruktionslösningar 

Martinsons utvecklingsavdelning har tagit fram en rad konstruktionslösningar och infästningsdetaljer för att underlätta rationellt och tidseffektivt montage. Vi har utvecklat metoder som garanterar både säkerhet och lång beständighet för de uppförda konstruktionerna. Några av de vanligaste förekommande konstruktionslösningarna finns att ladda ned som pdf.
OBS! Beräkningarna på följande sidor är dimensionerade enligt BKR, uppdatering pågår till dimensioneringsstandard enligt Eurokod och kommer inom kort.

Byggprojektets förutsättningar avgör vilken lösning som är att rekommendera och utöver de exempel som visas finns det vid behov möjlighet till speciallösningar. Martinson bidrar gärna med konsultation i frågor kring infästningsdetaljer och andra element som är nödvändiga i monteringsprocessen.