Rekommenderade stommar

Enklare ridhus med en manege på 22×40 meter kräver en hall som mäter exempelvis 24×48 meter. En bredare hall klarar även en läktare längs långsida, alternativt att hallen förlängs och förses med en läktare ovanpå utrymmen som entré, omklädning och cafeteria. Här är ofta en frihöjd under dragstag på 4,5m vanligt. För ridhus och stall rekommenderas stomtyp 1A.

Stomtyp 1A