Rekommenderade stommar för sporthallar

Martinsons erbjuder stomtyper för sporthallar och bistår gärna med konsultation för att underlätta valet av stomtyp. Det enda du behöver göra är att kontakta oss, så ger vi förslag på stomtyp och utförande. Valet av limträstomme baseras på tekniska och ekonomiska incitament. Behovet av fria ytor utan stödjande pelare kan avgöra vilken stomtyp som är bäst lämpad för varje enskilt projekt. Alla Martinsons stomtyper erbjuder öppna stomlösningar som möjliggör ventilation och andra installationsdragningar genom takstolen.

Underspänd treledstakstol
En ekonomisk och beprövad takstolslösning för att klara stora spännvidder. Vanlig taklutning är 14–15 grader. Fungerar bra för byggnadsbredder 30–50 m.

 

Sadelfackverk
Våra vanliga fackverk har en patenterad knutpunktslösning som möjliggör en priseffektiv och estetiskt tilltalande stomme. I många fall uppfylls R60 utan extra åtgärder/kostnader. Vanlig taklutning 0–6 grader Fungerar bra för byggnadsbredder 20–35 m. Vi erbjuder även fackverk med inslitsade plåtar (knivbeslag) för ännu längre spännvidder.

 

Upp- och nedvänt sadelfackverk
Precis som alternativet ovan, men med hjälp av denna får man ett pulpetlutande tak och bra utrymme för läktare på en långsida. Vanlig taklutning 0–6 grader.