Konstruktionslösningar för läktare

Martinsons levererar läktare till en lång rad sporthallar och idrottsarenor över hela Sverige. Allt ifrån små, fristående läktare på mindre idrottsplatser och kompletta läktarsystem till både fotbollsarenor och stora inomhusarenor för ishockey och andra sporter.

I följande kapitel tolkas de regler som finns att läsa i BBR samt Eurokod angående läktare. För att vi ska kunna ta ansvar för läktaren så krävs det att den är dimensionerad av en godkänd konstruktör hos Martinsons Byggsystem.

Här kan du läsa mer om laster och räcken.