Ett urval av våra projekt

Med hjälp av trä gör vi visioner till verklighet. En av de finaste komplimangerna som vi får är att vi har förändrat vår omvärlds inställning till träbyggande. Att vi genom att ta tillvara materialets alla goda egenskaper har skapat nya möjligheter till att bygga både snabbt, ekonomiskt och hållbart i trä.

Vare sig det gäller våra hallar, höga flervåningshus, träbroar eller andra typer av byggnader så genomsyras allt vi gör av en miljötanke där vår ambition är att bidra aktivt i byggandet av ett mer hållbart samhälle.