Det här är en framtidsbransch

– Jag känner framtidstro när jag tänker på skogen. Det säger Frida Vesterlund, 26, som sedan ett år jobbar som produktions-ledare på Martinsons skogsavdelning. Men viljan och lusten att jobba med skogen vaknade långt innan dess, närmare bestämt under en praovecka på högstadiet. 

Som utbildad jägmästare får Frida Vester-lund ofta frågor om sitt jobb. Har det med jakt att göra eller vad handlar det om egentligen? 

– Då brukar jag säga att en jägmästare är ungefär jämförbart med att vara civilingenjör med inriktning mot skog. Under utbildningen lär man känna skogen och dess betingelser så att vi kan bidra till ett skogsbruk som är positivt ur både miljö och produktionssynpunkt. Det har egentligen inget alls med jakt att göra, säger Frida.

Frida tog examen från jägmästarprogrammet 2016 och innan hon landade på Martinsons jobbade hon en tid som inspektor för en skogsägarförening i Örnsköldsvik. Men intresset för skogen har hon haft med sig ända sedan uppväxten i Överklinten, någon mil utanför Robertsfors i Västerbotten.

– Min pappa äger skog så det har varit naturligt för mig att vara mycket i skogen. I åttan ordnade Skogsstyrelsen något som kallades ”Sveriges bästa prao” och då fick jag bland annat besöka Martinsons.

Där såddes ett frö som fick mig att gå -naturvetenskapliga programmet på gymnasiet för att sen kunna hoppa på jägmästarutbildningen, berättar Frida.

Som produktionsledare ansvarar Frida för planering och uppföljning av arbetet med slutavverkning och gallring för sju av Martinsons maskinlag. Urvalet är komplext och görs med hänsyn till en rad olika parametrar: Vilken bärighet har vi i mark och väg och vad är överenskommet med skogsägaren? Dessutom är verksamheten starkt väderstyrd.

– Årstid och väder är något vi alltid måste ha med i beräkningen. Speciellt våren med tjällossning kan ställa till det. Vi vill ju alltid lämna ett skogsområde så opåverkat som möjligt och då gäller det att tänka till innan, säger Frida.

Skogen är i ropet just nu, både vad gäller användningsområden och metoder för skötsel och skogsbruk. Kina är ett land som har det svenska skogsbruket som före-bild och Frida känner sig trygg i förvissningen om att den svenska skogen sköts bra.

– Hållbart skogsbruk är en jätteviktig fråga för mig och det är enormt viktigt att tänka på vad vi lämnar efter oss i skogen, att vi tar hänsyn till växt- och djurliv och skapar förutsättningar för ny skog att växa upp. I dag har vi ett stort och växande virkesförråd, erfarenhet och kunskap i Sverige. Det gör att skogen ger mig framtidstro, det är ju trots allt den förnybara råvara vi har att jobba med. De som pratar om skogen som en framtidsbransch tror jag har helt rätt, säger Frida.

Eftersom Överklinten ligger nära Bygd-siljum där Martinsons har sin största anläggning har Frida alltid varit medveten om företaget och känt att det är en attraktiv arbetsplats som hon gärna skulle vilja jobba på.

– Jag har alltid känt att det är ett framtidsföretag och det har jag också fått bekräftat sedan jag anställdes. Stämningen är familjär och alla är lätta att ha att göra med. Det känns väldigt bra.