Certifiera ditt skogsbruk

Det finns två olika system för att certifiera ett skogsinnehav. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) används framför allt i småskaligt skogsbruk, medan FSC® (Forest Stewardship Council®) är vanligare hos större skogsägare.

Martinsons är certifierade enligt både FSC® (FSC® – C107490) och PEFC och vi vill ta ansvar för ett hållbart brukande av våra skogar. Dessutom vill vi att så många som möjligt av våra leverantörer ska känna samma ansvar och välja att certifiera sitt skogsbruk. Martinsons erbjuder i samarbete med Prosilva dig som skogsägare möjlighet att antingen certifiera ditt skogsbruk enligt PEFC eller FSC®, eller dubbelcertifiera din skog enligt båda systemen. 

Certifiering viktigt ur flera aspekter

Det är lätt att tänka att certifiering enbart handlar om miljö och krav på att avsätta skogsmark för naturvårdsändamål. Men faktum är att certifiering genomförs med utgångspunkt i tre olika grundläggande aspekter på uthålligt brukande:

  • Miljö/ekologiskt – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att hänsyn tas till växter, djur, mark- och vattenstatus.

  • Socialt – ett hållbart skogsbruk värnar om de människor som arbetar och lever i skogen och dess närhet.

  • Ekonomiskt – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att skogsägaren ges möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, till gagn för såväl skogsägaren och skogsindustrin som samhället i stort. 

Martinsons erbjudande inom certifiering

Vi på Martinsons hjälper dig som markägare i processen fram till ett certifieringsbevis. För att du ska kunna certifiera ditt skogsbruk krävs bland annat att en gällande grön plan finns upprättad, alternativt kommer att upprättas inom två år efter certifieringstillfället. Våra kunskaper och kontakter inom certifieringsparaplyet Prosilva underlättar din väg fram till ett certifierat skogsinnehav.

Tillsammans med Prosilva kan vi också hjälpa till med att certifiera entreprenörer. En entreprenör som saknar certifiering får inte verka på en certifierad markägares skogsinnehav eller inom ett certifierat bolags verksamhet.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!