Generationsskifte av skog

Det första och allra viktigaste tipset när det har blivit dags att lämna över en skogsfastighet till nästa generation är att ta hjälp av en extern expert. Genom att anlita en specialiserad skogsekonom säkerställs både att allt går rätt till och att det bli en ekonomiskt fördelaktigt för de inblandade.

Det är en mängd olika faktorer att ta hänsyn till vid ett generationsskifte. Vem ska ta över skogsfastigheten och när kan det genomföras? Finns det andra som ska kompenseras och i så fall hur? Vad ska fastigheten värderas till och finns det ekonomiska kalkyler att ta hänsyn till? Kan överlåtelsen maximeras utifrån ett skattetekniskt perspektiv? Blir det mest ekonomiskt fördelaktigt med ett köp eller en gåva? Hur ser överlåtarens ekonomi ut och hur mycket kapital kommer behöva finnas tillgängligt?

Allt det här och mycket mer är frågor där en oberoende skogsekonom har bäst förutsättningar att ge stöd och vägledning. Dessutom är det bra att låta en extern part föreslå en lösning som är ekonomiskt rättvis och regelrätt för alla inblandade. Våra erfarenheter visar att det alltid lönar sig att låta en specialiserad skogsekonom reda ut vad som blir mest fördelaktigt utifrån gällande regler och förutsättningar.

Prata gärna med din virkesköpare på Martinsons, som kan se till att du får komma i kontakt med en av våra specialiserade samarbetspartners inför ett planerat generationsskifte.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!