Skogsrådgivning

Vi på Martinsons har inställningen att det ska vara enkelt att äga skog. Oavsett vilka förkunskaper du har. Vår allra viktigaste tillgång för att underlätta för dig som skogsägare är självklart våra virkesköpare och deras samlade skogskompetens. Därför kan du alltid vända dig till Martinsons virkesköpare i ditt område med frågor och funderingar kring allt som rör ditt skogsbruk. Helt utan kostnad.

Boka gärna in ett möte med din virkesköpare, så att ni på plats i skogen kan diskutera dina frågeställningar och komma fram till en bra väg framåt. Ofta handlar det om rådgivning kring ett planerat fastighetsförvärv, alternativt vägledning kring hur man ska tänka och agera för att få största möjliga förtjänst vid en avverkning. Men det kan även handla om vägledning kring när det är mest fördelaktigt insatser som röjning och gallring för att få större avkastning längre fram i tiden. Att skapa en handlingsplan för fastighetens framtida utveckling, helt enkelt.

För oss på Martinsons är långsiktiga och hållbara skogsbruk en förutsättning för vår verksamhet. Utan råvaran från norrländska skogsägares marker kan vi inte fortsätta utvecklingen av träbyggandet. Med andra ord delar vi omsorgen om din skog och gör vårt yttersta för att vår rådgivning ska underlätta för dig. Kontakta din virkesköpare, så får du veta mer.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!