Gallring av skog

Genom att gallra skogen vid rätt tidpunkt kan du styra beståndets kvalitet och dimension i önskad riktning. Skadade och svaga stammar gallras bort för att tillväxten ska koncentreras till träd med hög kvalitet och störst potential att ge god avkastning i framtiden. Dessa får då bättre tillgång till ljus, näring och vatten, vilket förbättrar möjligheterna till ett skogsbestånd med kontinuerligt god tillväxt. 

Åtgärd i rätt tid

Gallring är en åtgärd som ska utföras i rätt tid. Det finns ett s.k ”gallringsfönster”, en tid då beståndet har optimal täthet, höjd och dimension för att lämpligen gallras. Utförs gallringen i rätt tid minskas risken för att träd börjar självdö (självgallra). En gallring minimerar även risken för snöbrott och andra skador, samtidigt som beståndets värdeutveckling maximeras. Dessutom ger en gallring utförd i rätt tid i välskötta bestånd en intäkt, vilket gör att ditt skogsbestånd ger avkastning med jämna mellanrum även under tiden fram till slutavverkning.

Planering

Skogsbruksplanen är ett utmärkt verktyg för identifiering och planering av gallring (och övriga skogsbruksåtgärder). Sedan ska förstås själva gallringen detaljplaneras för att säkerställa rätt utförande, körvägar, naturhänsyn, virkesavlägg mm. Detta får du hjälp med av din virkesköpare hos oss på Martinsons.

Vårt erbjudande

Gallring planeras av våra virkesköpare och avverkningsplanerare, medan själva gallringen genomförs av våra skickliga, lokala entreprenörer som vi har långsiktiga avtal med. Vi säkerställer förstås att ditt virke från gallringen transporteras till industrin och mäts in. Inmätningen ligger till grund för den ersättning du skall få enligt avtal.

Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område för kostnadsfri rådgivning kring gallringsbehovet på din fastighet.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!