Skogsbruksplan

Gröna skogsbruksplaner är ett mycket viktigt verktyg för att få en bra översikt på sitt skogsinnehav. Det kan liknas vid att ha en bankbok över sina pengar, med skillnaden att skogsbruksplanen ser till att du håller koll på dina ”trädkronor”.

Att skogsbruksplanen är grön betyder bland annat att skogbruksplanläggaren har avsatt minst 5 % av den totala produktiva realen på fastigheten för att öka biologiska mångfalden. Om du väljer att certifiera ditt skogsbruk finns det dessutom numera ett krav på att du ska ha en aktuell ”grön skogsbruksplan” över ditt certifierade innehav.

 
Planens innehåll

Skogsbruksplanen innehåller övergripande sammanställning om hela fastighetens tillstånd, samt detaljerade uppgifter om varje enskild avdelning (skogsbestånd) inom fastigheten. I det ingår grundläggande data som areal, trädslagsfördelning, ålder och huggningsklass. Planen inkluderar även eventuella åtgärder som skall utföras inom tio år på varje enskild avdelning.

Planen inkluderar även råd och förslag på bland annat vilka avverkningar som ska göras och i vilken turordning de ska utföras. Till planen ska också utförliga kartor följa med, med en tydlig översikt över fastigheten och dess åtgärdsbehov. 

 
Definition av målklasser  

Dessutom sätts en målklass för respektive avdelning. Målklassen definierar om avdelningen är viktigast för skogsproduktion eller om det finns särskilda värden som gör att den bör användas för att öka den biologiska mångfalden.  Även om avdelningen håller höga naturvärden kan skötselåtgärder vara aktuella för att främja den biologiska mångfalden.

En skogsbruksplan brukar ha en planperiod på tio år. Desto bättre du ser till att planen hålls uppdaterad, desto längre livslängd får den. Eftersom planerna lagras digitalt är de enkla att uppdatera.

Vid en eventuell fastighetsförsäljning ligger en aktuell skogsbruksplan till grund för ett utgångspris. Det är dessutom i stort sett ett krav från de flesta mäklare att en skogsbruksplan finns upprättad.

 
Martinsons erbjudande

Vi på Martinsons erbjuder gröna skogsbruksplaner, som i normalfallet upprättas inom sex månader med barmarksförhållanden från beställning till färdig plan. Planen ska alltid upprättas till ett konkurrenskraftigt pris och kan ligga till grund för hur du som markägare väljer att bruka din skog.

Skogsbruksplanen levereras i en pärm med kartor och kan även levereras i digital form för mobiler eller surfplattor. Planen i digital form underlättar för dig som markägaren att navigera i fält, då telefonens/paddans GPS kan användas för att hitta rätt i fält.

Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område så berättar vi mer om vad en skogsbruksplan skulle tillföra dig.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!