Vad vi gör av din skog

Som du säkert känner till har du som skogsägare en otroligt viktig roll för oss på Martinsons. Utan din skog skulle vi helt enkelt inte kunna fortsätta driva på utvecklingen av framtidssäkert träbyggande. Men du kanske undrar vad vi faktiskt gör av din skog? En hel del olika saker, faktiskt.

Virket från norrländska skogsägare förädlas i våra två sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön. Förutom traditionella trävaror och byggprodukter produceras såväl limträ som KL-trä. Dessa produkter är grundkomponenter i våra klimatsmarta stomsystem för hallar, flerbostadshus och broar. Här presenterar vi några exempel på våra projekt, både här i Västerbotten och runt om i Norden.