Hög kvalitet och pålitlighet lockar kunder från Mellanöstern och Nordafrika

Svenska sågade trävaror tar marknadsandelar i Mellanöstern och Nordafrika. Råvaror med hög kvalitet och stabila leveranser har gjort att svenska trävaror blir allt mer populära på dessa unga och växande marknader. Under 2008 ökade den svenska exporten av sågade trävaror till Mellanöstern och uppgick då till cirka 2,3 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar cirka 20 % av Sveriges trävaruexport. En ledande aktör på dessa marknader är Uni4 marketing, som ägs av Martinsons tillsammans med Holmen, SCA och Södra Skogsägarna.

– Vi har arbetat sedan början av nittiotalet med att bygga upp förtroende och en kundbas i dessa regioner, men det var först under fjolåret som det tog rejäl fart. Då kunde vi ta marknadsandelar från Finland och Ryssland som tidigare varit de främsta leverantörerna. Vi har förvaltat förtroendet väl genom pålitliga leveranser med hög kvalitet, berättar Carl-Henrik Sandström, vd Uni4 Marketing.


 Som en naturlig följd av den allt starkare affärsrelationen besökte ett femtiotal kunder från Mellanöstern och Nordafrika Martinsons sågverk i Bygdsiljum under måndagen den 22 juni. Det var det första stoppet på en turné bland Uni4 Marketings ägarföretag.

– Jag är mycket imponerad av sågverket i Bygdsiljum och Martinsons levererar alltid trävaror av hög kvalitet. Den här resan är en chans för mig att lära mig mer om de produkter jag sedan ska sälja vidare. Konkurrensen bland importörer ökar och då blir det än mer viktigt att stå för hög kvalitet, berättar Essam Hussein, från egyptiska Alexandria Contracting & Supply.

Kunder från Mellanöstern och Nordafrika har blivit allt viktigare för svensk sågverksindustri. Många av länderna i regionen har haft en årlig BNP-tillväxt på runt 5-10 % under den senaste 10-årsperioden och de har även klarat sig genom den senaste finanskrisen på ett förhållandevis bra sätt. En mycket ung och ökande befolkning talar tillsammans med goda makroekonomiska utsikter för en fortsatt stark byggaktivitet och därmed stark efterfrågan på importerat virke.

– Synen på dessa marknader har förändrats rejält under de senaste åren. Från att ha varit komplement till den europeiska marknaden, har de idag har blivit prioriterade marknader som svarar för en allt större del av trävaruexporten för Martinsons. Vi har genom vårt delägande i Uni4 fått en kostnadseffektiv kanal för stora volymer av trävaror till länder som man tidigare hade en begränsad marknadskännedom om, säger Kenneth Wallin, vd Martinsons Trä.

Den svenska exporten till många av länderna består framförallt av sågad fura. Där står sig den norrländska furan mycket väl i konkurrensen från framförallt Finland och Ryssland. Användningsområdena är i huvudsak snickeriprodukter som dörrkarmar och möbler, medan granvarorna som importeras går till byggnationer såsom gjutformar.


Mer information

Kenneth Wallin, vd
Martinsons Trä AB
Tel: 0914-207 08
Mob: 070-324 94 65

 

Filer för nedladdning

Läs hela pressmeddelandet (pdf) »
Pressbilder (zip) »