Om Martinsons

Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus, kontorsbyggnader och broar. Verksamheten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med ca 50 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor.

Vår historia

Martinsons grundades i Bygdsiljum redan i slutet av 1920-talet och har utvecklats från att vara ett ambulerande sågverk till att idag vara ledande inom hållbart byggande. Redan på 1960-talet började man intressera sig för det limträ som tillverkades i Tyskland. Företagets ledning såg potentialen i materialet och bestämde sig för att starta en egen tillverkning. 1965 kom limträtillverkningen igång i sågverket i Bygdsiljum och fem år senare byggdes Martinsons första specialiserade limträfabrik. 1996 expanderade man verksamhet till fler orter då man förvärvade Hällnäs Såg AB och 2003 fortsatte expansionen i och med att Wallmarks Såg AB i Kroksjön införlivades i koncernen. Samma år lanserades det första byggsystemet i KL-trä, ett nytt sätt att bygga i trä som ytterligare stärkte Martinsons position i framkanten av utveckling inom träbyggande. 2017 nåddes en viktig milstolpe då den den nya KL-träfabriken i Bygdsiljum invigdes, vilket skulle öka produktionskapaciteten markant och innebära att ännu fler aktörer gavs möjligheten att ta tillvara på materialets byggegenskaper.  Sedan dess har Martinsons stomsystem i limträ och KL-trä fått en allt viktigare roll för framtidens byggande av höga flervåningshus och stora lokaler och hallar.

Holmen förvärvar Martinsons

Verksamheten ägdes inom familjen Martinson i fyra hela generationer innan den förvärvades av Holmen Group i juli 2020, då ägarfamiljen beslutade om att öppna upp för en ny huvudägare. Idag har Martinsons alla produktionsenheter och verksamheterna inom skog, sågade trävaror och byggprodukter helt införlivats under Holmens varumärke. Kvar under Martinsons är erbjudandet inom byggsystem.

Tillsammans skapar företagen en stark och långsiktig värdekedja från frö till färdigt trähus.

Läs mer om vår historia