Martinsons i Kroksjön

Martinsons sågverk i Kroksjön strax utanför Skellefteå hette tidigare Wallmarks Såg och har länge varit ett av de mer framträdande sågverken i Norrlandsregionen. Wallmarks grundades redan på 1920-talet och när Martinsons köpte företaget 2003 var det ett väl utvecklat sågverk, med hög branschkompetens för produktion av vidareförädlade och kundanpassade produkter för både bygghandeln, byggföretag och industrier. 

För att ytterligare stärka kapaciteten satsades under 2007 65 miljoner kronor i en ombyggnad av sågverket i Kroksjön. Förutom produktion av sågade och hyvlade trävaror har anläggningen i Kroksjön stort fokus på förädling av byggprodukter, med alltifrån målning till tryckimpregnering. Även Martinsons träbrofabrik ligger i Kroksjön, samt en linje för industrianpassade byggkomponenter.


Hitta hit