Årets träfluga 2021

Med priset Årets träfluga synliggör vi en person, en arbetsgrupp eller en innovation som drivit ett företag – eller hela industrin – framåt under det senaste året. Pristagaren för 2021 är fuktexperten Per Karnehed, egen företagare och ägare av Karnehed Design & Construction. Han har med sina insatser har bidragit till höjd kunskap i byggbranschen.

Juryns motivering:

Som diplomerad fuktsakkunnig har Per en viktig roll för ett träbyggande med rätt kvalitet. Med kunskap, saklighet och sunt förnuft bidrar han till konstruktiva dialoger som höjer kunskaper hos både beställare och leverantörer. Per är en nyckelaktör som bidrar både till lyckade projekt och den fortsatta utvecklingen av träbyggandet.”

 Nominerade till priset var också Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä och Skellefteås strategi för hållbart byggande i trä.

 

Tidigare vinnare

Årets träfluga 2019 tilldelades Gert Wingårdh, arkitekt och ägare till Wingårdhs arkitektkontor. Han fick priset för att under många år spelat en betydelsefull roll för träbyggandets utveckling i Sverige. Med en stark övertygelse om materialets möjligheter har han i en lång rad uppmärksammade träskapelser kombinerat nytänkande funktion med arkitektonisk lekfullhet och perfektion.. Läs mer om vinsten här.


Årets träfluga 2018
tilldelades Elin Olofsson, utbildad jägmästare och verksamhetsutvecklare på SCA i Umeå. Hon fick priset för sitt drivande arbete med skogsnäringens metoo-upprop #slutavverkat där 120 kvinnor i branschen delade med sig av sina berättelser om diskriminering och trakasserier. Läs mer om vinsten här.


Årets träfluga 2017 tilldelades Gustav Ahlford på fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand i Knivsta. Han fick priset för sitt mål-inriktade och engagerade arbete med att främja trä och träbyggande bland både beställare och allmänhet och för sin kunskap kring träets potential ur ett såväl socialt som ekologiskt perspektiv. Läs mer om vinsten här.