Koncernfakta 2019

Årlig omsättning 1,9 miljarder kronor
Antal anställda ca 460 st
Årsförbrukning timmer ca 1 030 000 m3 fub
Årsproduktion sågade trävaror 530 000 m3
Andel som förädlas ca 35 %
Produktionskapacitet Bygdsiljum 410 000 m3
Produktionskapacitet Kroksjön 120 000 m3
Årsproduktion limträ 50 000 m3
Årsproduktion KL-trä 25 000 m3
Årsproduktion byggprodukter 85 000 m3