Leveransrekord för Martinsons

Under april levererade Martinsons 36 269 kubikmeter av sågade och hyvlade trävaror till sina kunder. Det nya leveransrekordet innebär en förbättring av det tidigare leveransrekordet från maj 2006 med cirka 10 %.

26 maj 2009

Ökad efterfrågan på norrländskt trä i Mellanöstern och Nordafrika

I Haraholmens och Holmsunds hamnar lastas nu allt fler fartyg med sågade norrländska trävaror för export till Mellanöstern och Nordafrika. Martinsons delägarskap i säljbolaget Uni4 Marketing har öppnat upp regionen för koncernen, som räknar med att exportera en…

28 apr 2009

Japansk byggteknik bakom Skellefteås nya kårhus

Studenterna vid Campus Skellefteå kommer till starten av höstterminen att ha ett kårhus som bryter ny mark inom modernt byggande. Montage av det två våningar höga huset kommer att påbörjas i april och konstrueras med byggteknik utvecklad av…

20 apr 2009

Kvalitetssäkrade stomsystem till första passivhusen i trä

I kvarteret Portvakten i Växjö byggs de första höghusen i trä med så kallad passivhusteknik. Martinsons har levererat fullt testade och kvalitetssäkrade stomsystem till husen, där tätheten är avgörande för att minimera behovet av extern värmetillförsel.

6 apr 2009

Satsning på träbroar längs Haparandabanan

Banverket satsar på träbroar i miljardprojektet Haparandabanan. Längs banan som kommer att gå mellan Boden och Haparanda finns skoterbroar, gångbroar och vägbroar i trä. Martinsons Träbroar har hittills levererat fem broar i olika typer till projektet och mycket…

6 apr 2009