Kvalitetssäkrade stomsystem till första passivhusen i trä

I kvarteret Portvakten i Växjö byggs de första höghusen i trä med så kallad passivhusteknik. Martinsons har levererat fullt testade och kvalitetssäkrade stomsystem till husen, där tätheten är avgörande för att minimera behovet av extern värmetillförsel.

6 apr 2009

Satsning på träbroar längs Haparandabanan

Banverket satsar på träbroar i miljardprojektet Haparandabanan. Längs banan som kommer att gå mellan Boden och Haparanda finns skoterbroar, gångbroar och vägbroar i trä. Martinsons Träbroar har hittills levererat fem broar i olika typer till projektet och mycket…

6 apr 2009