Utveckling och forskning

Den kanske viktigaste förklaringen till Martinsons position inom svenskt träbyggande är ambitionen att hela tiden utveckla smartare sätt att använda trä. För att lyckas med det krävs bland annat en målmedveten rekryteringsstrategi. Genom decennier har det byggts upp en branschkompetens inom företaget som hela tiden kompletteras med ny, ung och nyfiken kompetens. När erfarna experter får arbeta tillsammans med nytänkande ingenjörer och konstruktörer skapas en naturlig arena för utveckling och innovation.


Externa samarbeten

Dessutom har Martinsons en lång historia av samarbeten med externa partners. Det handlar om alltifrån forskningsinstitut och utbildningsorgan som SP Trätek och Luleå Tekniska Universitet, till arkitekter, industribyggare och andra branschaktörer. Tillsammans med den kompetens som finns inom Martinsons egen organisation har det fungerat som en drivande kraft inom branschens utveckling.


Funktion möter hållbarhet och ekonomi

Resultatet är ett träbyggande där Martinsons erbjuder helt nya möjligheter. Både vad gäller funktion, prestanda och totalekonomi. Idag har Martinsons stomsystem i limträ och KL-trä en viktig roll inom byggandet av ett framtidssäkert och hållbart samhälle. Med flerbostadshus och kontorsbyggnader som ger människor möjlighet att leva och verka i behagliga miljöer. Med affärslokaler, idrottshallar, skolor och andra offentliga lokaler som baseras på förnybara och ekonomiskt smarta konstruktionslösningar.


Framtidssäkra produkter

Med inställningen att hela tiden utveckla nya sätt att bygga i trä fortsätter Martinsons att utmana gränserna för vad som är möjligt. Både genom samarbete inom den egna organisationen och tillsammans med nytänkande samarbetspartners. Allt för att kunna erbjuda framtidssäkra produkter och lösningar som är genuint hållbara. Både idag och för kommande generationer.

Intresserad av examensjobb hos oss på Martinsons? Här hittar du info om hur du gör.