Åsveien skole, Trondheim

Under hösten 2013 påbörjades byggandet av Åsveiens skole i Trondheim. Martinsons stod för leveransen av främst bärande bjälklag och stommar i KL-trä och projektet blev vårt hittills största i Norge. Skolan består av 4 huskroppar om totalt 8000 m2 och stort fokus låg på att bygga så miljövänligt som möjligt. 

Foto: Erik Børseth