Flerbostadshus, Älvsbacka Strand

Älvsbacka Strand – ett populärt bostadskvarter med sexvånings bostadshus i trä. Bostadskvarteret står i mycket attraktivt läge, alldeles vid älvskanten i centrala Skellefteå. Flerbostadshuset är byggt av element i KL-trä med hög prefabgrad, vilket utgör grunden i Martinsons byggsystem för höga flerbostadshus. Kvarteret är ritat av White Arkitekter och entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg.