Galgvreten, Enköping

Påbyggnad med tre våningar samt uppfräschning av hela fasaden ger ett nytt helhetsintryck. Genom att bygga på befintliga byggnader skapas utökade boendemöjligheter.