Hagbyån, Nora

En fackverksbro för gång- och cykeltrafik i ett spann på 25 m. På den 3 meter breda bron ryms såväl cyklister som större renhållningsfordon. Denna bro är dimensionerad enligt Eurocode.