Hästepallarna

Strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla är en kombinerad balkbro/snedstagsbro, som fungerar som en säker, bilfri gång- och cykelled i det populära friluftsområdet.

Längd: 101,7/450 m
Bredd: 3 – 3,5 m
Räcke: Trä
Farbana: Trä