Hataträsk

Denna tvärspända vägbro av Martinsons finns i Hataträsk. Bron är 22,74 meter lång och 5 meter bred. Beställare var Berggren och Bergman AB. Bron byggdes och monterades under 2010.